دو هفته قبل

يك هفته قبل

هفته جاري

هفته بعد

شنبه

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

 03/02/1393 
نام برنامه ساعت پخش مدت
شيرين بهار (تكرار) 00:20:00 '20
مستند اول 00:40:00 '60
ايران دياري براي تمام فصول 01:45:00 '26
مجموعه داستاني (تكرار) 02:15:00 '45
مستند بيراهه (تكرار) 03:05:00 '30
سيماي آبادي (تكرار) 03:35:00 '15
تسبيح صبا 03:50:00 '90
مستند چوگان 05:20:00 '32
دعاي عهد 05:50:00 '10
سرود و قرآن 06:00:00 '5
صبح بخير ايران 06:10:00 '50
اخبار 07:00:00 '12
صبح بخير ايران 07:15:00 '45
اخبار 08:00:00 '5
صبح بخير ايران 08:10:00 '50
اخبار 09:00:00 '10
اضافه تايم خبر 09:10:00 '5
حرف حساب 09:30:00 '50
سيماي خانواده 10:30:00 '118
آفتاب شرقي 12:35:00 '70
اخبار نيمروزي 14:00:00 '35
الو نويد 14:45:00 '10
مجموعه داستاني (تكرار) 15:05:00 '50
شبكه يك شبكه هر ايراني 16:20:00 '44
ونوس 17:10:00 '20
ارتش 17:30:00 '15
سيماي آبادي 17:45:00 '20
ويژه برنامه 18:10:00 '30
الو نويد 18:40:00 '10
اخبار 19:00:00 '30
ويژه سلامت 19:35:00 '22
اذان 19:55:00 '20
حديث سرو 20:15:00 '35
اخبار 21:00:00 '35
اضافه تايم خبر 21:35:00 '10
پارسيان 21:50:00 '20
مجموعه داستاني 22:15:00 '48
ثريا 23:15:00 '120
جستجو در جدول پخش

 نام برنامه 

 از تاريخ   تا تاريخ 
*  تاريخ را با فرمت yyyy/mm/dd وارد نماييد

 نحوه مرتب سازي 

 
excel
excel

 

 
امروز
 چهارشنبه , 03/ارديبهشت/1393
 Wednesday , 23/April/2014