دو هفته قبل

يك هفته قبل

هفته جاري

هفته بعد

شنبه

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

 22/04/1393 
نام برنامه ساعت پخش مدت
شبهاي شيدايي 00:55:00 '40
مجموعه داستاني مدينه (تكرار) 01:40:00 '48
ماه خدا 02:30:00 '127
ترتيل قرآن 04:40:00 '60
ويژه برنامه 05:40:00 '10
دعاي عهد و قرآن 05:50:00 '10
صبح بخير ايران 06:10:00 '50
سرود 06:00:00 '5
اخبار 07:00:00 '10
صبح بخير ايران 07:15:00 '45
اخبار 08:00:00 '5
حرف حساب 08:10:00 '45
خبر 09:00:00 '10
اضافه تايم خبر 09:10:00 '5
سخنراني مذهبي 09:35:00 '30
مجموعه داستاني مدينه (تكرار) 10:00:00 '48
سيماي خانواده 11:00:00 '80
طرح قرآني1448 12:30:00 '20
چشمه معرفت (تكرار) 12:25:00 '7
آفتاب شرقي 12:50:00 '55
اخبا رنيمروزي 14:00:00 '35
مجموعه داستاني مدينه (تكرار) 14:50:00 '48
ويژه برنامه 15:50:00 '20
ويژه قوه قضائيه 16:05:00 '15
آن روزها 16:20:00 '30
امروز هنوز تموم نشده 17:00:00 '40
به رنگ آفتاب 17:50:00 '30
درسهايي از قرآن 18:20:00 '30
اخبار 19:00:00 '30
شهر باران 19:50:00 '69
اخبار 21:00:00 '35
اضافه تايم خبر 21:35:00 '10
ويژه برنامه 21:50:00 '22
چشمه معرفت 22:20:00 '6
مجموعه داستاني مدينه 22:30:00 '48
پايش 23:30:00 '90
جستجو در جدول پخش

 نام برنامه 

 از تاريخ   تا تاريخ 
*  تاريخ را با فرمت yyyy/mm/dd وارد نماييد

 نحوه مرتب سازي 

 
excel
excel

 

 
امروز
 يكشنبه , 22/تير/1393
 Sunday , 13/July/2014